๖๓.ประกาศรายชื่อ รร.วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ และหนังสือแจ้ง สพป.,สพม.

ข้อตกลงและคำชี้แจง

1.คณะกรรมการจาก สพฐ.และมจร.คัดเลือกร่วมกัน 
2.คัดเอาที่1 มาก่อนจากทุกเขต ที่ส่งมาทันเวลาตามกำหนด ได้มาไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ 225 รร.

3.มีบางเขต ไม่ส่ง หรือส่งไม่ทัน คณะกรรมการจึงตกลงร่วมกันที่จะพิจาณาจาก ชื่อ รร.สำรอง โดยเลือก รร.ที่ ผอ.จะมาด้วยตนเอง เพราะ
   ต้องการให้ผู้บริหารมีอำนาจสั่งการพัฒนาต่อไป   สำรองอันดับ หนึ่ง ก็ไม่ครบตามจำนวน จึง พิจารณาจากสำรองอันดับ สอง สาม สี่ โดย
   ยึดหลักในเอกสารที่ ผอ.โรงเรียนจะเดินทางมาด้วยตนเองได้

3.ตาม ข้อ 1-2 และ 3 จึงได้โรงเรียนมาครบ 225 รร. โดยยึดหลักมี่เขตคัดมา และจากเอกสารที่ตอบรับมา โดยไม่มีอคติแต่ประการใด ตรงไป
   ตรงมาตามหลักฐานข้อมูล

4.การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันยุติ
5.โรงเรียนทั้งหมดที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ มจร.จะยังไม่รับรองให้เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ" จนกว่าจะอบรมครบหลักสูตร และได้รับการ  
   ประเมินหลังจากกลับไปแล้วในการขยายผลและดำเนินการตามตัวชี้วัด และสัญญาที่ปรากฎใน MOU จึงจะรับรองต่อไป
           
งานนี้เป็นงานบุญ ขอให้ชาววิถีพุทธทุกท่านอนุโมทนากับผู้ที่มีชื่อโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนท่านที่ไม่ทันรุ่นนี้ วิถีพุทธเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างให้กระทำร่วมกันต่อไปอีก ขออย่าได้ท้อแท้ ท้อถอย  ขอทุกท่านจงยกใจให้เหนือโลกธรรม แล้วร่วมกันปฏิบัติธรรมจากการประกวดคัดเลือกครั้งนี้ มุ่งสู่การเป็นศิษย์พุทธะที่แท้จริงกันเถิด อย่าหลงอยู่แต่ในโลกธรรมเท่านั้นเลย...

เจริญพร
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน
087-073-5035
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ดาวนโหลดเอกสาร ด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (145 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (1.64 mb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2556 | อ่าน 7556
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๙. ยืนยันสิทธิ์ การอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
26/06/2565
เปิดอ่าน 510
 
๓๙๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ (เพิ่มเติม)
17/06/2565
เปิดอ่าน 3842
 
๓๙๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ
17/06/2565
เปิดอ่าน 3857
 
๓๙๖. ขอเชิญสมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15/06/2565
เปิดอ่าน 4140
 
๓๙๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔
08/06/2565
เปิดอ่าน 6174
 
๓๙๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่น ๓
02/06/2565
เปิดอ่าน 6956
 
๓๙๓. โอกาสทองของครูประถม สอนพระพุทธ ฯ !!!
02/06/2565
เปิดอ่าน 7084
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 8756
 
๓๙๑. รับสมัครเพิ่มเติม!!!! การอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ)
23/05/2565
เปิดอ่าน 12223
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 11877
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th