๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ

                  การดำเนินการจำเป็นต้องรัดกุม รอบคอบ ซึ่งบางเขตพื้นที่จัดให้มีการประกวด ฯ ไปแล้วและส่งแบบสรุปหมายเลข ๓ ๔ ๖ และ ๕ ให้ สพฐ. นั้น พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขออธิบายเพิ่มเติมว่า
เอกสารหมายเลข ๓ เป็นข้อมูลรายโรง /รายคน ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) ดังนั้นหากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด กี่โรง กี่คน ต้องส่งเอกสารของทุกโรง ทุกคน  ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) โดย สพป. ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์  สพม. ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๔ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง ทุกคน และเฉลี่ยคะแนนจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์ สพป   สพม ส่งที่ สนก สพฐ.

เอกสารหมายเลข ๕ เป็นการแจ้งผลการพิจารณา แจ้งเฉพาะที่ได้รับคัดเลือก โดยทั้ง กลุ่มภาคสงฆ์ สพป  และ สพม ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๖ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง  ทุกคน และเฉลี่ยจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่ สนก สพฐ.  ( สพม ไม่ต้องส่ง สนก. สพฐ. ก็ได้ เนื่องจากข้อมูลจะคล้ายกับเอกสารหมายเลข ๔ ที่สพม ต้องส่งอยู่แล้ว )
 
**********************************************

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 3046
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๙. ยืนยันสิทธิ์ การอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
26/06/2565
เปิดอ่าน 1014
 
๓๙๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ (เพิ่มเติม)
17/06/2565
เปิดอ่าน 4798
 
๓๙๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ
17/06/2565
เปิดอ่าน 4791
 
๓๙๖. ขอเชิญสมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15/06/2565
เปิดอ่าน 5030
 
๓๙๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔
08/06/2565
เปิดอ่าน 6780
 
๓๙๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่น ๓
02/06/2565
เปิดอ่าน 7478
 
๓๙๓. โอกาสทองของครูประถม สอนพระพุทธ ฯ !!!
02/06/2565
เปิดอ่าน 7547
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 9138
 
๓๙๑. รับสมัครเพิ่มเติม!!!! การอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ)
23/05/2565
เปิดอ่าน 12569
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 12211
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th