สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

     โรงเรียนยังไม่ได้สมัครขอให้เข้าไปสมัครในช่อง "สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ" ซึ่งจะเปิดให้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 โดยกำหนดรหัสโรงเรียนเอง เป็นตัวเลข 5-8 ตัว

    หากซ้ำกับโรงเรียนอื่น ระบบจะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนตัวเลขใหม่ กรอกข้อมูลจังหวัดและเขตพื้นที่ให้สมบูรณ์ รหัสผ่านควรใช้ตัวเลขเดียวกันกับรหัสโรงเรียน เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าไปประเมินตนเอง ในวิถีพุทธ 29 ประการได้

    เมื่อประเมิน 29 ประการแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้


เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 21923
เขียนโดย admin

  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 24958
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 7040
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 10955
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 10961
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 10908
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 10892
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 10933
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 10535
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 10466
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 10459
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th