เปิดใจครูดีไม่มีอบายมุขผู้สร้างค่านิยมแม่พิมพ์

เปิดใจครูดีไม่มีอบายมุขผู้สร้างค่านิยมแม่พิมพ์ วิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 84 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูประจำปีนี้ และเป็นครูระดับผู้บริหารที่มีจุดเด่น ตลอด 38 ปีของวิชาชีพครู ยึดถืออุดมการณ์ ทุ่มเทกับการเรียนการสอนเต็มที่ มีพฤติกรรมเหมาะสมปราศจากอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดี และเชื่อมั่นการศึกษาแก้ปัญหาสังคมทรามได้ วิชิต พลบำรุง ผอ.รร.น้ำพองพัฒนศึกษา กล่าวว่า ครูเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญมาก โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน ลูกอยู่กับตายาย ตลอดจนมีปัญหาพ่อแม่แยกทางหรือหย่าร้างสูง เมื่อเด็กเข้ารับการศึกษาหากครูไม่ดูแลเอาใจใส่ โอกาสเด็กออกกลางคันสูง รวมถึงทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติดยาเสพติด บุหรี่ เหล้า เบียร์ เกเร ทะเลาะวิวาท ฉะนั้นครูต้องทำงานหนักและเสียสละแรงกายแรงใจให้ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ หากเด็กทำตัวไม่ดีต้องให้โอกาสแก้ตัว เตือนและสั่งสอนได้ด้วยเมตตาธรรม ไม่ใช่ดุด่าด้วยคำพูดรุนแรงเหมือนเขาไม่มีชีวิตจิตใจ ตอนนี้ภาครัฐใส่ใจพยายามยกระดับวิชาชีพครู ครูก็ต้องออกแรงทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ไม่อยากเห็นครูวิ่งรอกสอนพิเศษ เศร้าใจกับคำว่า ครูพาณิชย์ ครูการค้า ที่โรงเรียนมอบนโยบายกับครู ต้องให้การศึกษาในโรงเรียนดีที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากตัวเองเป็นแบบอย่าง ผมยึดมั่นใน คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน จากตัวเราขยายผลยังครู บุคลากรในโรงเรียน แล้วจึงนำสู่ผู้เรียนหรือลูกศิษย์ ผมตั้งเป้าโรงเรียนปลอดอบายมุข เวลานี้ในโรงเรียนทำได้ประมาณ 80% แล้ว จากนักการภารโรงที่เคยอยู่ในวังวนน้ำเมา เหลือ 1 คนยังเลิกไม่ได้ แต่เรายังไม่ยอมแพ้ ปลุกเร้าให้เลิก ขณะที่ครูมีแนวโน้มดีขึ้น เน้นให้กำลังใจและนำตัวอย่างของคนที่เลิกได้แล้วชีวิตดีขึ้น มีเงินเก็บ มาถ่าย ทอดให้ฟัง มีมอบประกาศเกียรติคุณ แจกชุดกีฬาเพื่อใช้ออกกำลังกาย เสียงจากผู้บริหารโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นชัด จิตวิญญาณความเป็นครูไม่ได้มีให้แค่ลูกศิษย์เท่านั้น แต่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และเผื่อแผ่เพื่อนครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนด้วย ผอ.วิชิตบอกว่า สำหรับเด็กนักเรียนยึดหลักเมตตาธรรม เพราะเชื่อว่าไม่มีเด็กนักเรียนคนใดอยากเป็นคนไม่ดี แต่บางครั้งด้วยวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย โอกาสพลาดจึงเกิดขึ้น ครูต้องเข้าใจและมีเมตตา สำหรับเพื่อนครูที่ยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะมีการติดตามผลและพูดคุยให้แรงบันดาลใจเสมอ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ตนจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งพบว่าเกิดผลดีตามมา เน้นดึงจุดเด่นของครูมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานการศึกษา ส่วนจุดด้อยหากไม่กระทบหน้าที่การงานก็มองข้ามหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือ จุดอ่อนครูบางคนยังมีปัญหาหนี้สิน เราให้คำแนะนำเรื่องการครองตน ไม่เพิ่มหนี้สิน ลด ละ เลิกรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย ส่วนครูรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตความเป็นครู ก็ปฐมนิเทศให้มีบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตข้างหน้า เงินเดือนครูของไทยตอนนี้ไม่น้อย ได้แนะครูให้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลครอบครัว และขาดไม่ได้เงินออม หากทำได้ครบจะไม่กระทบการทำหน้าที่ครู แล้วก็ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ เด็กนักเรียนใกล้ชิดกับครูมาก ครูจึงเป็นแม่พิมพ์ หากเป็นคนดีปลอดอบายมุข ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพได้มาก ยอดครูดีไม่มีอบายมุขกล่าวทิ้งท้าย ฝากให้ครูทุกคนเห็นความสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดพนัน เพราะทุกวันนี้ที่ ผอ.วิชิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะไม่ย่อท้อและไม่แตะต้องอบายมุขทุกประการ ถือได้ว่าเป็นครูที่น่ายกย่องและเชิดชู ได้แต่หวังปีต่อไปจะมีพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เพิ่มมากขึ้นๆ เพราะครูเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศชาติ ช่วยสร้างลูกศิษย์ที่มีคุณภาพ. จุดอ่อนครูบางคนยังมีปัญหาหนี้สิน เราให้คำแนะนำเรื่องการครองตน ไม่เพิ่มหนี้สิน ลด ละ เลิกรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย ส่วนครูรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตความเป็นครู ก็ปฐมนิเทศให้มีบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตข้างหน้า เงินเดือนครูของไทยตอนนี้ไม่น้อย ได้แนะครูให้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลครอบครัว และขาดไม่ได้เงินออม หากทำได้ครบจะไม่กระทบการทำหน้าที่ครู แล้วก็ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ เด็กนักเรียนใกล้ชิดกับครูมาก ครูจึงเป็นแม่พิมพ์ หากเป็นคนดีปลอดอบายมุข ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพได้มาก ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2555 | อ่าน 7044
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหว้าน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 14021
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 2185
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 2178
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 2087
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 2078
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 2118
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 1943
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 1920
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 1896
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(โคกโพธิ์)
29/07/2566
เปิดอ่าน 1931
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th