จากหมู่บ้านพลัม..สู่..สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

 


  จากหมู่บ้านพลัม..สู่..สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

            พุทธะ..หมายถึง ผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติธรรม โลกนี้จะไม่ว่างเว้นผู้บรรลุธรรม  ไม่ว่าบุคคลนั้น จะอยู่ที่ไหน เป็นใคร เชื้อชาติใดก็ตาม  เมื่อปฏิบัติถึง ปฏิบัติได้ เข้าถึงแก่นแห่งธรรม ดังปณิธาน ๓ ประการ ของท่านพุทธทาส ที่ มุ่งเน้นให้ศาสนิกของศาสนาใดก็ตามเข้าถึงแก่นธรรมหรือหัวใจของหลักศาสนาของตน ,  ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา และ ให้คนออกจากวัตถุนิยม  นี่คือ ที่มาว่า เหตุใด ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ จึงมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ธรรมะ เข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัย นำธรรมะเข้ามาใกล้ชิดคนเมือง ...ในวันนี้จึงมีคนมากมาย ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มาร่วมฟังธรรมะ และฝึกปฏิบัติ  วันแห่งสติ กับหมู่บ้านพลัม โดย ท่านติช นัท ฮันห์ จากประเทศฝรั่งเศส

      คณะนักบวช จากหมู่บ้านพลัม โดยการนำของ ท่านติช นัท ฮันห์ พระชาวเวียดนาม นิกายเซน ที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส  ได้เมตตามาบรรยายธรรม และนำฝึกสติ นัดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่เมื่อรู้ว่า ท่านเดินทางมาถึงที่นี่แล้ว  ไม่ต้องเดินทางไปถึงฝรั่งเศส มีหรือที่ผู้ที่รู้ข่าวจะพลาดงานนี้

    

            สวนโมกข์ กรุงเทพฯ วันนี้ จึงแน่นไปด้วยผู้คน ที่สนใจ ใฝ่เรียนรู้ 

    ผืนผ้าขนาดใหญ่...ที่ติดไว้เพื่อเตือนสติ..ให้ เตือนตนอยู่เสมอว่า..มีสติ รู้ อยู่ทุกขณะ เวลานี้

 

     ระฆังใบใหญ่ ที่ท่านติช นัท ฮันห์  จะเคาะเสมอ เมื่อได้ยินเสียงระฆัง  เราจะหยุด  เพื่อเสียงระฆัง เปรียบเหมือน เสียงแห่งธรรม  ที่จะเตือนเรา ให้คิด ก่อนที่จะทำอะไรต่อไป

     ท่านติช นัท ฮันห์ ได้เมตตา ให้พวกเรา ได้เข้าไปนั่งฟังท่าน แบบใกล้ชิดมากๆ  เป็นบุญมากๆที่ผมนั่ง ใกล้ชิดท่าน ห่างเพียงไม่ถึงเมตร ผมจึงไม่พลาดที่จะบันทึกภาพ แห่งความประทับใจนี้มาให้แบ่งปันกัน  ได้เรียนรู้ และเห็นทุกอริยาบท ขณะที่ท่านกำลังสอนธรรมะ  และ น้ำเสียงที่เมตตาอย่างยิ่ง

   

       ทุกครั้งก่อนที่เราจะทำอะไร...จะได้ยินเสียงระฆัง..เป็นเสียงแห่งธรรม ที่มาเตือนสติเรา ให้นิ่ง หยุด  เพื่อระลึกถึงสติ ด้วยการหายใจเข้า และออกยาวๆ 

  

                    นอกจากนั่งสมาธิ....ยังมี...การยืนสมาธิ...อย่างมีสติ....

 

    ฝึกท่านี้...ชอบมาก...นอนสมาธิ....ขอนานๆ  นะครับ หลวงแม่..ภาคบ่ายมีภิกษุณี มาสอน

 

  นอนอย่างมีสติ....ฝึกนานๆ...ก็จะ..หลับ...แบบมีสติ....รูปนี้..น้องที่ฝึกอยู่ข้างๆ  แอบถ่ายเอาไว้

   สถานที่แสดงธรรม...ที่ตอนนี้..ว่างเปล่า...ธรรมะ..ที่ได้รับวันนี้..จะนำไปใช้ในชีวิต

 ขอบคุณ หมู่บ้านพลัม , ขอบคุณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อยู่เรื่อยๆครับ

 


เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 4078
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11931
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6214
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7305
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11038
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8476
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7504
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7490
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7928
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9234
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8373
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th