โครงงานคุณธรรม ที่ผ่านหลักสูตรค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค

 

 

ค่าย

สพป./สพม.

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

1

1

สพป.จันทบุรี เขต 1

จิตอาสาคลายเครียด80 พรรษามหามงคล

วัดหนองคัน

2

1

สพป.จันทบุรี เขต 2

ปลดทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัดท่าหัวแหวน

3

1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

คุณธรรมนำชีวิต ปลูกจิตสำนึกฝึกดี สู่วิถีพอเพียง

บ้านหินแร่

4

1

สพป.ชลบุรี เขต 1

พลาสติกสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชน

บ้านสวนอุดมวิทยา

5

1

สพป.ชลบุรี เขต 2

ลูกจันทร์ร้อยดวงใจ ใฝ่คุณธรรม

อนุบาลเกาะจันทร์

6

1

สพป.ชลบุรี เขต 3

รักน้องต้องป้องกัน ผูกพันธ์ให้สมวัย

บ้านโป่งสะเก็ต

7

1

สพป.ตราด

ดนตรีหรรษาเวลาพักเที่ยง

บ้านจัดสรร

8

1

สพป.นครนายก

ช่วยเหลือห่วงใย  อสม.น้อย ร่วมใจทำความดี ถวายในหลวง

ว้ดดอนยอ

9

1

สพป.ปราจีน เขต 1

โรงเรียนปลอดบุหรี่

อนุบาลประจันตคาม

10

1

สพป.ปราจีน เขต 2

จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด

บ้านเขาไม้แก้ว

11

1

สพป.ระยอง เขต 1

น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"ฝาง"

วัดห้วงหิน

12

1

สพป.ระยอง เขต 2

รักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน ทำดีถวายในหลวง

บ้านน้ำใส

13

1

สพป.ระยอง เขต 2

ศาสนพิธีกรน้อย

บ้านยางเอน

14

1

สพป.สระแก้ว เขต 1

จิตอาสาเรียงร้อยคุณธรรม มุ่งมั่นทำความดี เพื่อชีวีผู้สูงอายุ

บ้านคลองผักขม

15

1

สพป.สระแก้ว เขต 2

พลังนวดเอื้อพลังธรรม

บ้านโคกสูง

16

1

สพป.ชลบุรี เขต 3

เยาวชนคนกล้า ร่วมแก้ปัญหา และลดพฤติกรรมเสี่ยง

วัดหนองเกตุใหญ่

17

1

สพม.เขต 17 จันทบุรี

แผนที่ความสุข

ขลุงรัชดาภิเษก

18

1

สพม.เขต 18 ระยอง

ใกล้ชิดผู้ป่วยช่วยอาสา

วัดป่าประดู่

19

1

สพม.เขต18 ชลบุรี

สร้างคนดี ลด ละ เลิกบุหรี่ พึ่งพาเพื่อนคู่ซี้ บัดดี้พาเลิก

พานทอง

20

2

สพป.กรุงเทพ

มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจถวายพ่อหลวง

พิบูลอุปถัมถ์

21

2

สพป.นนทบุรี เขต 1

รู้จักคิด รู้จักใช้ รู้คุณค่า พาร่มเย็น

ชุมชนวัดไทรม้า

22

2

สพป.นนทบุรี เขต 2

คุณธรรมนำเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืนสู่อาเซียน

บ้านดอนตะลุมพุก

23

2

สพป.ปทุมธานี เขต 1

สร้าวจิตอาสาให้ชุมชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง

วัดนาวง

24

2

สพป.ปทุมธานี เขต 2

สำนึกดี จิตอาสา น้อมชีวา ถวายพ่อหลวง

วัดเขียนเขต

25

2

สพป.ปทุมธานี เขต 2

ยิ้มไหว้  ทักทายกัน น้อมนำความดี ตามวิถีความพอเพียง

พิรุณศาสตร์*

26

2

สพป.อยุธยา เขต 1

สานสัมพันธ์ 3 วัย สุข สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ

วัดสุคันธาราม

27

2

สพป.อยุธยา เขต 2

ปลูกปัญญา รู้ค่าพอเพียง

วัดโคกทอง

28

2

สพป.อยุธยา เขต 2

เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า

ไทยรัฐวิทยา 2*

29

2

สพป.สมุทรปราการ 1

จิตอาสาเดลิเวอรี

มหาภาพกระจาดทอง

30

2

สพป.สมุทรปราการ 2

ร่วมกัน ทำดี ถวายในหลวง"ยุงลายตายแน่"

วัดศรีวารีน้อย

31

2

สพป.สระบุรี เขต 1

รวมพลัง รวมความคิด พัฒนาชีวิตผู้สูงวัย

บ้านปากข้าวสาร

32

2

สพป.อ่างทอง

รักจริงรอได้ ทำดี เทิดไท้องค์ราชินี

อนุบาลแสวงหา

33

2

สมพ.เขต 1 กทม.

ปันรักให้น้อง-The Miracle of Giving

มัธยมวัดหนองแขม

34

2

สพม.เขต 2 กทม.

รวมพลังบานบุรี อาสาทำดี ถวายองค์จักรีภูมิพลฯ พัฒนาชุมชนธาตุทอง อย่างพอเพียง

มัธยมวัดธาตุทอง

35

2

สพม. เขต 4 สระบุรี

พี่ช่วยน้อง เราช่วยกัน รวมพลังอัพเกรด

แก่งคอย

36

2

สพม. เขต 4 สระบุรี

เยาวชนวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ

เสาไห้

37

2

สพป.นนทบุรี 2

ออมบุญเพื่อสุขา

วัดท่าเกวียน

38

2

สพป.นนทบุรี 2

โคมเทียนส่องธรรม ส่องใจ ถวายพ่อเหลวง

วัดไทรใหญ่

39

3

สพป.นครพนม เขต 1

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ชุมชนบ้านพุ่มแก

40

3

สพป.นครพนม เขต 1

นิทานคุณธรรม  นำเยาวชน  สร้างคนดีวิถีพุทธ ถวายในหลวง

บ้านผึ้ง

41

3

สพป.นครพนม เขต 2

สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำจิตอาสา พัฒนาภูมิปัญญา มีคุณค่าพาพอเพียง

ราษฏร์สามัคคี

42

3

สพป.มุกดาหาร

สุขภาพชุมชนดี มีออมทรัพย์ ลับสมองด้วยเกมส์การคิด ร่วมจิตพร้อมถวายองค์ราชันย์

บ้านหนองหอยป่าหวาย

43

3

สพป.ยโสธร เขต 1

แกนนำคุ้มบ้านต่อต้านยาเสพติด ลด เลิก บุหรี่-เมรัย เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านคุ้ม

44

3

สพป.ยโสธร เขต 2

พุทธบุตรสำนึกดีเฉลิมพระเกียรติองค์ภูมีมหาราชา ปฏิบัติบูชาพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี

บ้านม่วงกาชัง

45

3

สพป.เลย เขต 1

สะกิดเพื่อนสักนิด   ร่วมจิตอาสา  ตั้งหน้าทำดี  ชีวีมีสุข

ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

46

3

สพป.เลย เขต 2

สานฝันวัยใส สร้างคนรุ่นใหม่ ด้วยงานศิลป์

ภูกระดึง

47

3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

จิตอาสา พาเพื่อนอ่าน ต้านความเขลา ทูลเกล้าถวายองค์ราชันย์

บ้านอีหนา“รัฐประชานุกูล”

48

3

สพป.สกลนคร เขต 1

งานจักรสานจากไม้ไผ่ช่วยฝึกใจให้มีสมาธิ

บ้านหนองมะเกลือ

49

3

สพป.สกลนคร เขต 2

เยาวชนคนกล้าดี  เราน้องพี่  ทำดีเพื่อพ่อ

บ้านนาสีนวล

50

3

สพป.สกลนคร เขต 2

เยาวชนวัยใสไม่ใส่ใจอบายมุข เฉลิมพระเกียรติ พุทธยันตีเฉลิมราช

บ้านแร่

51

3

สพป.สกลนคร เขต 3

การทำน้ำหมักเอนกประสงค์

บ้านกุดจาน

52

3

สพป.สกลนคร เขต 3

ลด เลิก บุหรี่ เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านแก้ง

53

3

สพป.หนองคาย เขต 1

ชมละครสอนคุณธรรมตามคำพ่อ

บ้านห้วยไซงัว

54

3

สพป.หนองคาย เขต 2

5 ภารกิจพิชิตตนเอง

บ้านโพธิ์

55

3

สพป.หนองบัวลำภู 1

กระตุ้นใจร้อยสายใยแด่ผองเพื่อน

บ้านหนองแวง

56

3

สพป.อำนาจเจริญ

ออมไว้วันละนิด พิชิตความยากไร้ เทิดไท้องค์ราชันย์

ชุมชนเปือยหัวดง

57

3

สพป.อุดรธานี เขต 2

จำศีลนอนวัดปฏิบัติธรรม

บะยาวพัฒนาศึกษา

58

3

สพป.อุดรธานี เขต 2

รู้พิษรู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด

บะยาวพัฒนาศึกษา

59

3

สพป.อุดรธานี เขต 3

จิตอาสา นาจาน รักษ์โลก

บ้านนาจาน

60

3

สพป.อุดรธานี เขต 4

จิตอาสา พาเพื่อนทำความดี ถวายพ่อหลวง

กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมป์

61

3

สพป.อุบลราชธานี1

รอยรักความห่วงใยผู้สูงวัยประสานใจ บวร ถวายพ่อ

ชุมชนบ้านหนองขุ่น

62

3

สพป.อุบลราชธานี2

รวมพลังทำดี สู่วิถีพุทธธรรม

บ้านขามเปี้ย

63

3

สพป.อุบลราชธานี3

แสงธรรมส่องใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านโพธิ์ศรี

64

3

สพป.อุบลราชธานี4

ตู้เย็นข้างบ้าน สืบสานพระปณิธาน

บ้านสำโรง“คุรุประชาสมัคคี”

65

3

สพป.อุบลราชธานี5

ต้านภัยยาเสพติด น้อมจิตถวายองค์ราชันย์

บ้านป่าแขมหนองเรือ

66

3

สพม. เขต19 เลย

5 คน 10 มือ พาเพื่อนทำความดี 500 ชีวีทำความดีถวายพ่อหลวง

เชียงกลมวิทยา

67

3

สพม. เขต19 เลย

ลดการใช้พลังงาน สืบสานคุณธรรมนำใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์

หนองบัวพิทยาคาร

68

3

สพม. เขต20 อุดรธานี

คนเคยก้าวพลาด มีจิตอาสา พัฒนาสังคม

นานกชุมพิทยาคม

69

3

สพม. เขต20 อุดรธานี

จิตอาสา

โพนสูงพัฒนศึกษา

70

3

สพม. เขต20 อุดรธานี

จิตอาสาพัฒนาชุมชน  หนังสือสร้างคน  คนสร้างชาติ

หนองหานวิทยา

71

3

สพม. เขต20 อุดรธานี

เล่านิทานให้น้องฟัง

หนองหานวิทยา

72

3

สพม. เขต21 หนองคาย

เมล็ดพันธุ์อาสาสมัคร รักผู้สูงวัย ตามรอยกษัตริย์ไทยยอดกตัญญู

พานพร้าว

73

3

สพม. เขต22 นครพนม

จิตอาสาวัยใส  คุณธรรมคู่ใจ  สานสายใยครอบครัว

นาทมวิทยา

74

3

สพม. เขต22 นครพนม

สัมผัสด้วยใจ ภูมิปัญญาไทยเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชันย์

ศรีบัวบานวิทยาคม

75

3

สพม. เขต23 สกลนคร

จิตอาสาพาเพื่อนทำดี

พังโคนวิทยาคม

76

3

สพม. เขต23 สกลนคร

คิดดี ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน

พังโคนวิทยาคม

77

3

สพม. เขต28 ยโสธร

รู้ค่าผู้สูงอายุ น้อมใจสู่หลักธรรม

มหาชนะชัยพิทยาคม

78

3

สพม. เขต28 ยโสธร

สร้างฝัน  แบ่งปัน  ความรักให้บ้านโฮมฮักสดใส

ยโสธรพิทยาสรรค์

79

3

สพม. 29 อุบลราชธานี

เด็กบ้านไทย ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ รวมใจทำความดี เฉลิมราชพุทธชยันตี

บ้านไทยวิทยาคม

80

3

สพป. อุบลราชธานี 5

สานรักสานสายใยเทิดไท้องค์อรราชันย์

บ้านเม็กใหญ่

81

3

สพป. อุดรธานี เขต 1

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย มีคุณธรรม

บ้านหลวงหัวสวย

82

3

สพม. 29 อำนาจเจริญ

ปลูกจิต โน้มใจ ห่างไกลยาเสพติด

คึมใหญ่วิทยา

83

4

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงหลีกเลี่ยงอบายมุขพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองกุงใหม่

84

4

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

คุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยเหล้า บุหรี่

บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

85

4

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

คุณธรรมนำชีวิต เน้นจิตอาสา

นาขามวิทยา

86

4

สพป.ขอนแก่น เขต 2

ปันใจให้ท่าน ในวันที่อ่อนล้า

บ้านโนนข่า

87

4

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันเวลาของฉันนั้นมีค่า

บ้านหนองแวง

88

4

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ลด ละ เลิกบุหรี่เมรัย ร่วมใจทำดีถวายองค์ภูมินทร์

บ้านงิ้ว

89

4

สพป.นครราชสีมา1

สมัคคีรวมพลังทำความดีถวายพ่อหลวงของเรา

บ้านหนองเป็ดน้ำ

90

4

สพป.นครราชสีมา2

ร้อยความดี  ถวายในหลวง

บ้านสวนหอม

91

4

สพป.นครราชสีมา4

น้อมนำคุณธรรมกตัญญูต่อชุมชน เทิดไท้องค์ราชันย์

โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี

92

4

สพป.นครราชสีมา5

พี่ชวนน้องเล่าขานนิทานธรรม“ทศชาติ ทศบารมี”

บ้านห้วยจรเข้

93

4

สพป.นครราชสีมา7

เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุหรี่

บ้านยางวิทยา

94

4

สพป.นครราชสีมา7

สำนึกรักแทนคุณแผ่นดินเกิด

บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

95

4

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ดื่มน้ำสมุนไพร ใช้ปุ๋ยอินทร์ มีจิตอาสา ชาวประชาเทิดองค์ราชัน

อนุบาลชำนิ

96

4

สพป.มหาสารคาม1

เยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง

บ้านโคกบัวค้อ

97

4

สพป.สุรินทร์ เขต 2

เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยดวงใจคนรักดี

โนนนารายณ์วิทยา

98

4

สพป.มหาสารคาม2

ปลูกจิตอาสา พัฒนาถิ่นเกิด เชิดชูความเป็นไทย

ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

99

4

สพป.มหาสารคาม3

แสงธรรมสำนึกดี มีวินัยเทิดไท้องค์ราชันย์

บ้านหนองแสง

100

4

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ภูมิคุ้มกันชีวิต ปลูกจิตอาสา

บ้านฝักแว่นอนามัย

101

4

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การ์ตูนสอนธรรม นำโดยกลุ่มคนอาสาบูชาพุทธชยันตี

บ้านท่าเสียว

102

4

สพป.ขอนแก่น เขต 1

บ้านน่าอยู่ ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจลดโลกร้อน

บ้านแดงใหญ่

103

4

สพป.สุรินทร์ เขต 3

สานสายใยรัก สู่ดวงใจผู้สูงวัย เทิดไท้องค์ราชัน

บ้านหนองคันนา

104

4

สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์

จิตอาสาร่วมใจ เพาะต้นกล้าพันธ์ใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

105

4

สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์

คุณธรรม ยว. เยาวชนคนทำดี

ยางตลาดวิทยาคาร

106

4

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ออมทรัพย์พอเพียง

บ้านแกวิทยาคม

107

4

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ลูกเขียว-เหลืองร่วมใจ ลดละเลิกภัยบุหรี่-เมรัย สานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนฯ

บ้านบุมะขามป้อม

108

4

สพม.26 มหาสารคาม

มหัศจรรย์ขวัญน้ำพลาสติก  สิ่งประดิษฐ์พิชิตโลก

นาดูนประชาสรรค์

109

4

สพม.26 มหาสารคาม

ผดุงนารีรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผดุงนารี

110

4

สพม.26 มหาสารคาม

ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มงานจิตอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

สารคามพิทยาคม

111

4

สพม.26 มหาสารคาม

แสงธรรมนำปัญญา มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

เขวาไร่ศึกษา

112

4

สพม.เขต 30 ชัยภูมิ

วินัยสร้างคนดี ชีวีสุขสันต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

113

4

สพม.เขต 30 ชัยภูมิ

มงคลทำดี ลด-เลิกสุราบุหรี่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

114

4

สพม.31 นครราชสีมา

สานรักสองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน

บึงพะไล

115

4

สพป.สุรินทร์ เขต 3

รู้ตน รู้คุณค่า จิตอาสาวายซี

วิทยาราษฎร์นุกูล

116

4

สพม.เขต 32 บุรีรัมย์

พี่น้องร่วมใจ สานสายใย ลด ละ เลิกยาเสพติดและรักนวลสงวนตัว

ธารทองพิทยาคม

117

4

สพม.เขต 32 บุรีรัมย์

สานใยรักผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทย ด้วยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

บ้านกรวดวิทยาคาร

118

4

สพม.เขต 32 สุรินทร์

ยุวทูตสมานท์และสันติในสถานศึกษา

ศีขรภูมิพิสัย

119

4

สพม.เขต 33 สุรินทร์

บริโภคด้วยปัญญา สร้างคุณค่าคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ขนาดมอญพิทยาคม

120

4

สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์

เยาวชนกมลาไสย ใส่ใจวัฒนธรรม น้อมนำความดี พุทธชยันตีเฉลิมราช

กมลาไสย

121

4

สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด

พี่น้องคล้องใจ ต่างวัยอาสา แด่องค์ราชา พ่อของแผ่นดิน

โพนทองพัฒนาวิทยา

122

4

สพป.ขอนแก่น เขต 4

ออมทรัพย์วัยเรียน สร้างสรรค์ความดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา

บ้านคำบง

123

4

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

สะอาดพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำถวายในหลวง

บ้านหัวช้าง

124

5

สพป.กระบี่

สานสายใย พิชิตภัยกระท่อม บุหรี่และเมรัย เทิดไท้องค์ราชัน

บ้านถ้ำโกบ

125

5


เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2556 | อ่าน 1560
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 3041
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 2542
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 2563
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 4406
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 5133
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 3868
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5092
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 4410
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 4789
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 4846
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ