กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครูประจำปี 2555 เพื่อสร้างต้นแบบผู้บริหารโรงเรียน ที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม และมีศีล 5


 

กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครูประจำปี 2555 เพื่อสร้างต้นแบบผู้บริหารโรงเรียน ที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม และมีศีล 5
 
นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครูนับเป็นบุคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาเยาวชน ครูจึงต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา ใจ โดยที่ผ่านมากระทรวงได้มีโครงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในวันครูปี 2555 นี้จึงได้จัดพิธียกย่องครูในระดับผู้บริหารโรงเรียนที่ประกาศตนเป็น “ครูดี ไม่มีอบายมุข”ขึ้น โดยสรรหาด้วยความสมัครใจจากโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 200 แห่ง ให้เหลือจำนวน 84 ท่านจากโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างแล้ว ยังถือเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 7 รอบด้วย
ด้าน เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า น้ำเมาทำลายสมอง ชีวิตและอนาคตของเยาวชนไทย ครูจึงควรมีบทบาทสำคัญทำให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงพิษภัยน้ำเมา โดยต้องเป็นผู้นำแก่นักเรียน หากครูขาดศีลธรรม จริยธรรม จะทำให้ภาพลักษณ์ของแม่พิมพ์ของชาติเป็นไปในทางไม่สมควร
 

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2555 | อ่าน 3354
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 12038
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 2468
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 2531
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 19123
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 30397
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 30050
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 34840
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 32969
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 32118
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 52241
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th