กำหนดการ จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการศึกษารางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข”

 

  กำหนดการ จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
       ให้กับบุคลากรทางการศึกษารางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข

                       เนื่องในงานวันครู ปี ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่   ๑๐-๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖

๑๒.๓๐-๑๕.๒๐น.         ลงทะเบียน ณ โรงเรียนอมาตยกุล/ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาดูงาน โดย

                                     ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน

          -  กลุ่ม ๑   แบ่งปันแผนการสอน แบบนีโอฮิวแมนนิส

                          (อ.รัชนี   อมาตยกุล และคณะครู)

          - กลุ่ม ๒   จิตวิทยานี่โอฮิวแมนนิส  (รศ.ดร.เกียรติวรรณ   อมาตยกุล)

๑๕.๒๐-๑๕.๓๐น.          สรุป ซักถามข้อสงสัย /มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น.          เดินทางเข้าที่พัก ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  (สันนิบาตสหกรณ์) แยกพิชัย

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.           รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐น.         สุนทรียสนทนา “เส้นทางครูดี ไม่มีอบายมุข” กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน

 

๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.           ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.        กล่าวต้อนรับและสัมภาษณ์ตัวอย่างของบุคลากรที่ได้รับรางวัล

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.     ชมการแสดง

                                                - เทิดพระคุณครู (ชุดที่ ๑)

                                                - แด่คุณครูด้วยดวงใจ (ชุดที่ ๒)

๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๕ น.      “เรื่องดีที่โรงเรียน” ประสบการณ์ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑

จากโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี

๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น.      ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก   ในหัวข้อ

“ครูดีไม่มีอบายมุข กับการกอบกู้จิตวิญญาณการศึกษา”

๑๑.๑๕ – ๑๑.๒๐ น.     กล่าวรายงาน โดยคุณธีระ  วัชรปราณี (ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)

๑๑.๒๐๑๑.๓๐ น.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้กำลังใจในการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษา ในหัวข้อ ปลุกพลังครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อปกป้องเยาวชน พ้นอบายมุข

 

 

 

 

๑๑.๓๐ – ๑๑.๓๕ น.     พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุของแผ่นดิน”

 แด่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก   นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ โดยรัฐมนตรีว่าการ

 กระทรวงศึกษาธิการ

๑๑.๓๕ – ๑๒.๐๐ น.     พิธีมอบโล่เกียรติคุณ แด่ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๖

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พระสงฆ์สวดชยันโต)

*ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

๑๒.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐น.                     เดินทางไปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า

                              พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ครูดีไม่มีอบายมุข เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 หมายเหตุ*       กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2556 | อ่าน 691
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 2963
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 2512
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 2532
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 4376
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 5101
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 3851
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5080
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 4402
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 4766
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 4838
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th