เรื่องจริง ผ่านโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า::::: หนูนุ่น "ผู้ชนะ"

 

น้องนุ่น  เด็กหญิงนฤมล  เรืองนา

เด็กหญิงนฤมล  เรืองนา(น้องนุ่น)  อายุ  ๑๐  ขวบ  อยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อและคุณแม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันทั้งบ้าน  ซึ่งเป็นภาพที่เธอพบเห็นอยู่เป็นประจำ  ไม่ว่าจะมีเรื่องดีใจ  เสียใจ  ทุกข์ใจ  หรือพบปะพูดคุยกันธรรมดา  ก็จะหาเหล้าหาเบียร์มาดื่มฉลองกัน  ตั้งวงกันตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างก็มี  เวลาดื่มเหล้าเมาก็คุยกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ  และในที่สุดก็ทะเลาะวิวาทกัน  ตีกัน  และบ่อยครั้งที่คุณพ่อของน้องนุ่นมักจะใช้ให้เธอไปซื้อเหล้ามาให้  ซึ่งน้องนุ่นไม่อยากไปซื้อพ่อก็บังคับขู่ว่าจะตี  หรือบางครั้งก็ไล่ตีจนน้องนุ่นต้องไปอยู่กับคุณปู่และไม่อยากกลับบ้าน  การเรียนของเธอก็เริ่มอ่อนลง  เมื่อมีโอกาสได้มาทำโครงงานโพธิสัตว์น้อยร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า  น้องนุ่นจึงอาสาเป็นประธานพาเพื่อนๆ  ดำเนินงานทันที  เพราะเธอรู้สึกอึดอัด       คับข้องใจ  เก็บกดไว้ในใจมานานแล้ว  เมื่อเริ่มทำโครงงานเธอมีความพยายามสูงมาก  ทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะให้คุณพ่อคุณแม่เลิกดื่มเหล้าเบียร์  เริ่มตั้งแต่ขอร้องทุกวัน  ล้างมือ  ล้างเท้า  กราบเท้า  ขอขมาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน  ทำการบ้าน  อ่านหนังสือ  บันทึกความดี  ชวนพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ  กอดคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนทุกวัน  วันพระก็ไปทำบุญที่วัดร่วมกัน และทุกวันที่มาถึงโรงเรียนน้องนุ่นจะมาเล่าให้คุณครูประจำชั้นฟังว่าได้ทำอะไรบ้าง  คุณพ่อคุณแม่พูดว่าอย่างไรบ้าง  เช่น  เป็นเด็กอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่   บางครั้งเธอถึงกับแอบเข้าห้องไปร้องไห้ คุณครูก็จะคอยให้กำลังใจและแนะนำให้ปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ  เธอใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณเกือบสามเดือนคุณแม่ของเธอก็ใจอ่อนด้วยความรักและสงสารลูก  คุณแม่จึงเอ่ยปากสัญญากับลูกว่าจะเลิก  แล้วแม่น้องนุ่นก็หันมาดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแทน  เป็นเหตุให้น้องนุ่นดีใจมากเธอรีบมาบอกคุณครูทั้งน้ำตาว่า  “คุณครูขาแม่ของหนูเลิกดื่มเหล้าเบียร์แล้วค่ะ  หนูทำสำเร็จแล้ว” 

เมื่อคุณแม่และน้องนุ่นได้มีโอกาสมาร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้าที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  สพฐ.  วันนั้นคุณพ่อของเธอก็ได้มอบของขวัญให้กับน้องนุ่นด้วยการเลิกดื่มเหล้าเช่นกัน  ครอบครัวของน้องนุ่นเต็มไปด้วยความรัก  ความอบอุ่น  ปัญหาต่างๆ  ที่ลูกเก็บไว้ในใจก็มลายหายไปจนหมดสิ้น  ปัจจุบันครอบครัวของเธอได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสงบร่มเย็น       


เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2555 | อ่าน 2499
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11931
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6214
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7306
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 11038
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8476
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7504
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7490
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7928
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9234
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8373
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th