ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๕๔วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๔มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี๒๕๕๔จำนวน๙คนดังนี้

ครูผู้ปฏิบัติการสอนได้แก่

๑. นางจารุณีสุทธิสวรรค์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒(บ้านเอก)  อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๓

๒. นายวิวัฒน์เพชรศรีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนสฤษดิเดช    อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต๑

๓. นางวีระยาศิริรัชฎานันท์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต๑

๔. นายสุเทพทิพโชติตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก   อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๐

๕. นางอลิสาใบแย้มตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านหนองคาง   อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๒

ผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่

๖. นายบุญส่งเพ่งผลตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑

๗. นายสำเริงกุจิรพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

 

ผู้บริหารการศึกษาได้แก่

๘. นายสมเดชสีแสงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต๑    อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

 

บุคลากรทางการศึกษาอื่น(ศึกษานิเทศก์)ได้แก่

๙. นางสาวรัติพรภาธรธุวานนท์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต๑   อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม


เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 3774
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 16255
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 585
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 3978
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 3966
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 3897
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 3848
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 3864
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 3527
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 3514
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 3501
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th