กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

ร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่

06.30-07.30

 07.30-08.30

  08.30-09.30

 09.30-11..30

 11.30-12.30

12.30-14.30

 

14.45-17.30

 

17.30-18.30

 

18.30-20.30

ศ ๑๔ ก.ย. ๕๕

 

รับประทานอาหารเช้า

 

๑๐.00-๑๑.00

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการประชุม

โดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.00-17.00 น.

ศึกษาดูงาน โรงเรียน  7  แห่ง

รับประทานอาหารเย็น

 

 

 

 

 

ส ๑๕ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

อภิปราย ซักถาม  การขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธโดย  พม.วิชาญ สุวิชาโน   ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

หัวใจวิถีพุทธ

โดย พม. วิชาญ

อา ๑๖ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

 

 

เวียนเทียนกตัญญู มจร

จ ๑๗ ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้าสนทนาธรรม                             โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พิธีปิด

โดย ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา

เดินทางกลับ โดย            สวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ :กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    ๑.กรุณาเดินทางภาคพื้นดินโดยประหยัดเท่านั้น   ๒.กรุณานำของใช้ส่วนตัวเช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ไฟฉาย ฯลฯ ๓ .ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาว       สีกรมท่า ดำ หรือน้ำตาล ทุกวัน ๔ .พักรับประทาน อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น อาหารเช้า ๐๗.๐๐น. อาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ น อาหารเย็น ๑๗.๓๐ น.  ๕. ห้องพักปรับอากาศห้องละ ๔ ท่าน ๖. สอบถามเพิ่มเติม อ.บรรเจอดพร ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙  อ. เกศกัญญา ๐๘๙ ๘๘๙ ๐๗๕๐ อ. อัมพร ๐๘๑ ๙๐๖ ๒๒๑๑ อ.อุมาภรณ์ ๐๘๙ ๗๘๙ ๕๒๖๕ อ.พรหมเทพ ๐๘๑ ๘๒๙ ๗๕๙๖            โปรดนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย (หากไม่ลำบาก)


เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2555 | อ่าน 3871
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 5635
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 1506
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 11308
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11672
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11691
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 11643
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 12420
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 11997
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 18109
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 24332
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th