ด่วนที่สุด...การถ่ายทำสารคดีวิถีพุทธ (ขยายเวลาเพิ่ม)

                  ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ (๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) และคณะทำงานได้จัดทำ มาตรฐานและข้อปฏิบัติ ๒๙ ประการสำหรับเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้สมัครผ่านเวบไซต์ www.vitheebuddha.com  จำนวน  ๑๒,๑๕๙ โรงเรียนความทราบแล้ว นั้น

                   บัดนี้ ทางโครงการ  จะด้ถ่ายทำวีดิทัศน์เรื่อง “ อัตตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ” เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนวิถีพุทธให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  จึงขอเชิญโรงเรียนที่มั่นใจว่ามีข้อเด่นด้านวิถีพุทธด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านใน ๒๙ ประการ และพร้อมที่จะเผยแพร่แก่สาธารณชน โปรดแจ้งมาที่ผู้ถ่ายทำสารดคี ทางคณะทำงานจะได้พิจารณาคัเลือกเพื่อติดต่อถ่ายทำสารคดี หมดเขต ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ติดต่อ คุณ เยาวลักษณ์ โทร.086-3152643
อีเมล์  stylecreative@gmail.com


เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2555 | อ่าน 3983
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 14001
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 2165
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 2155
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 2069
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 2065
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 2102
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 1920
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 1900
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 1881
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(โคกโพธิ์)
29/07/2566
เปิดอ่าน 1910
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th