ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ในการแสดงพิธีเปิด งานฉลองศาลาปฏิบัติธรรม และกำแพงแก้วเจดีย์ วัด ทุ่งแล้ง

วันที่ 2-4 มีนาคม 2566 โรงเรียนปากจอกวิทยา
นำโดย นายประนม แสงเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมบริจาคเงินทำบุญถวาย พระครูสิจิณธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัด
ทุ่งแล้ง เนื่องในงานฉลองศาลาปฏิบัติธรรม และกำแพงแก้วเจดีย์ ตลอดจนนำเรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ในการแสดงพิธีเปิด ชื่อชุดการแสดงนาฏยล้านนา ฝึกสอนโดย นายปฏิพันธ์ ขุนบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดทุ่งแล้ง ม.2 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2566 | อ่าน 364
เขียนโดย โรงเรียนปากจอกวิทยา

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 4707
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 4400
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 4576
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 4538
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 4380
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 4305
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 4796
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 6347
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 6196
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 6907
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th