การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน" ระดับ 3 ดาว

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านมาบกรูด  นำโดยท่านผู้อำนวยการฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ และโรงเรียนบ้านมาบไผ่ นำโดยท่านผู้อำนวยการเกศินี สันจะโป๊ะ  และคณะครู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว เพื่อนำไปปรับใช้การขอเข้ารับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาวต่อไป"

เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2565 | อ่าน 515
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2080
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2011
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2580
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2896
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3673
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4907
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4792
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4686
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5836
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5690
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th