๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอ
และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”
เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในผู้ปกครอง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งส่งผลระยะยาวให้นักเรียนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่
ที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญู ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษาหรือตลอดไป

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และรายงานผลการทำกิจกรรมตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สามารถดาวน์โหลดสื่อกิจกรรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

เอกสารเพิ่มเติม ๑ หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๒ คู่มือโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (266.47 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (875.21 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (5.69 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.76 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.38 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (554.59 kb)

เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 12686
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
09/11/2565
เปิดอ่าน 1771
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 7153
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 10696
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 10606
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 12348
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 13285
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 12209
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 17447
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 13261
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 12452
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th