๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอ
และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”
เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในผู้ปกครอง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งส่งผลระยะยาวให้นักเรียนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่
ที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญู ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษาหรือตลอดไป

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และรายงานผลการทำกิจกรรมตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สามารถดาวน์โหลดสื่อกิจกรรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

เอกสารเพิ่มเติม ๑ หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๒ คู่มือโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (266.47 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (875.21 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (5.69 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.76 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.38 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (554.59 kb)

เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 18024
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 1804
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 1232
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2136
 
๔๓๙. การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 'อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2566
27/07/2566
เปิดอ่าน 2958
 
๔๓๘. ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ (รอบเอกสาร)
27/07/2566
เปิดอ่าน 3517
 
๔๓๗. กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี" ขยายเวลาส่งผลงาน ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
12/07/2566
เปิดอ่าน 12189
 
๔๓๖. การประกวดสื่่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖
16/06/2566
เปิดอ่าน 14084
 
๔๓๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
14/06/2566
เปิดอ่าน 7235
 
๔๓๔. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
06/06/2566
เปิดอ่าน 11854
 
๔๓๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
06/06/2566
เปิดอ่าน 7677
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th