๑๔. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

          ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ขอเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนทุกแห่ง  ทุกสังกัดร่วมเฉลิมฉลองโดยการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางดังนี้

๑.     รักษาศีล ๕

๒.     ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์

๓.     ใส่เสื้อสีขาว

๔.     รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวัน

๕.     สวดมนต์แปล

๖.     รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ  ขอเชิญชวนดำเนินการ ฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทาง ข้างต้น ในทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ  เริ่มตั้งแต่ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึง วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖

การเริ่มต้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามจึงขอเชิญชวนดำเนินการดังนี้

๑.ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕– ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีการดำเนินการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางตลอดสัปดาห์

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต   ประสานงาน โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ หรือวัด ศาสนสถานไม่น้อยกว่าเขตละ ๕  แห่ง เตรียมการ ประสานงานจัดหาสถานที่ อำนวยการและเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั่วประเทศ ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน ให้ร่วมกันเริ่มต้นเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดำเนินการ สวดมนต์บทแปล ในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าจุดละ ๒๖๐๐ คน ( ๕ จุดสวดมนต์ x๒๖๐๐ คน  x ๒๒๕ เขต =๒,๙๒๕,๐๐๐ คน )

การรายงานผล  ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรายงานผลการดำเนินการ ๒ ประเด็น ได้แก่                          

๑.การประชาสัมพันธ์ดำเนินการตลอดปี

 ๒. ผลการดำเนินงานในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕  ใน ๑ หน้ากระดาษ  ส่งถึง สนก. สพฐ. ภายใน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙

********************************


เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 2750
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๙. ยืนยันสิทธิ์ การอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
26/06/2565
เปิดอ่าน 462
 
๓๙๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ (เพิ่มเติม)
17/06/2565
เปิดอ่าน 3523
 
๓๙๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ
17/06/2565
เปิดอ่าน 3554
 
๓๙๖. ขอเชิญสมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15/06/2565
เปิดอ่าน 3898
 
๓๙๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔
08/06/2565
เปิดอ่าน 6011
 
๓๙๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่น ๓
02/06/2565
เปิดอ่าน 6806
 
๓๙๓. โอกาสทองของครูประถม สอนพระพุทธ ฯ !!!
02/06/2565
เปิดอ่าน 6965
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 8659
 
๓๙๑. รับสมัครเพิ่มเติม!!!! การอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ)
23/05/2565
เปิดอ่าน 12124
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 11805
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th