การอบรมออนไลน์"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ"

โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ส่งครูเข้ารับการอบรมออนไลน์"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ CRU (ครู) CLUB(คลับ) หัวข้อ "สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไร ให้ได้ในผู้เรียน" ของโครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำดีออนไลน์ (YOUTH R-SA)  จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และผ่านการอบรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 172
เขียนโดย โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 299
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 1253
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 1134
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 1163
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 2145
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 1928
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 1950
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 2050
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 1792
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 4875
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th