กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

               วันที่   ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓  ผู้อำนวยการนางวิจิตรา  สำแดงไชย พร้อมด้วย
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกดินแดง  ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายเทียนพรรษา และการถวายผ้าอาบน้ำฝน   ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล วัดถ้ำภูมิดล สำนักสงฆ์บ้านหนองผือ และวัดพระธาตุฝุ่น เพื่อเป็นการ ปลูกฝังให้ครูเเละนักเรียนรู้จักทำบุญ ให้ทาน รู้จักเสียสละ แบ่งปัน การช่วยทำนุบำรุงศาสนา  และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (3.81 mb)

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2563 | อ่าน 491
เขียนโดย โรงเรียนบ้านโคกดินแดง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 2949
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 2686
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 2532
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3031
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 3064
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
08/07/2562
เปิดอ่าน 2931
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 3676
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/06/2561
เปิดอ่าน 5468
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/09/2560
เปิดอ่าน 4397
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/06/2560
เปิดอ่าน 6891
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th