ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีและทำบุญโรงเรียน โดยมีกำหนดการดังนี้
1. เวลา 08.30 น. พิธีใส่บาตร
2. เวลา 09.00 น. พิธีไหว้พ่อแม่
3. เวลา 09.30 น. พิธีไหว้ครู
4. เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ์
5. เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
6. เวลา 11.30 น. ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
7. เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
8. เวลา 13.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา
9. เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ของโรงเรียน
10. เวลา 15.30 น.เสร็จกิจกรรม

เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 | อ่าน 325
เขียนโดย โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
พระสอนศิลธรรม
09/08/2561
เปิดอ่าน 553
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 1884
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 1595
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 1580
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 1926
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 1998
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
08/07/2562
เปิดอ่าน 1952
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 2677
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/06/2561
เปิดอ่าน 4537
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/09/2560
เปิดอ่าน 3440
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th