๕. การรายงานผลการเรียนรู้ สื่อ DVD

แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD

             ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ มอบสื่อ DVD  จำนวน ๒ ชุด  คื่อ

๑.  สื่อ DVD โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง : ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕   ๑ ชุด ตอบรับแล้วเมื่อ เม.ย.๕๕ โดยสื่อ DVD  ประกอบด้วย ๕ ตอน  เกริ่นนำ ๘.๕๕นาที  แก่นการเรียนรู้ ๓.๕๔ นาที    ตามไปดู ๖ ขั้นตอน ๒๐.๒๙ นาที  สอนด้วยตัวอย่าง ๗ ประเภท ๑๑.๐๙ นาที การเดินทางของความดี ๙.๕๑ นาที  

๒. สื่อ DVD โรงเรียนวิถีพุทธ จาก วิถีพุทธ สู่วิถีชีวิต ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕  ตอบรับแล้วเมื่อ  เม.ย.๕๕ โดยสื่อ DVD  ประกอบด้วย ๕ ตอน ความยาวประมาณ ๘๐ นาทีได้แก่ เกริ่นนำ ๙.๓๐นาที   วิถีพุทธปฐมวัย ๑๔.๓๐ นาที    วิถีพุทธ ประถมศึกษา ๑๙.๕๘ นาที    วิถีพุทธมัธยมศึกษา ๓๑.๐๕ นาที  บทสรุป ๖.๑๖ นาที     

         นั้น   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ขอให้ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการเรียนรู้  ตามแบบฟอร์ม 2 ชุด นี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยส่งแบบรายงานผลทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙  ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่

       >> แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  : ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา 

       >> แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD โรงเรียนวิถีพุทธ จากวิถีพุทธ สู่วิถีชีวิต

 
 

 


เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2555 | อ่าน 8523
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๓๒. ได้เวลาทำดี! ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
22/05/2566
เปิดอ่าน 3330
 
๔๓๑. ใบสมัคร โครงการ GIVE ให้.ดนตรี.สร้างโลก. ประจำปี ๒๕๖๖
22/05/2566
เปิดอ่าน 2428
 
๔๓๐. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๖
21/04/2566
เปิดอ่าน 4563
 
๔๒๙. เกียรติบัตรออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม
21/04/2566
เปิดอ่าน 3791
 
๔๒๘. ขอแสดงความยินดี! ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
07/04/2566
เปิดอ่าน 6829
 
๔๒๗. ประกาศรายชื่อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านรอบเอกสาร
07/03/2566
เปิดอ่าน 6134
 
๔๒๖. รายชื่อโครงงานคุณธรรมที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
21/02/2566
เปิดอ่าน 7053
 
๔๒๕.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT)
07/02/2566
เปิดอ่าน 5832
 
๔๒๔. โครงการ ''อิ่มนี้เพื่อน้อง'' ประจำปี ๒๕๖๖
18/01/2566
เปิดอ่าน 6979
 
๔๒๓. การประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ''เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง'' ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร ดังแนบ
18/01/2566
เปิดอ่าน 9266
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th