โคงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลเขาพระงาม

ผู้อำนวยการวรวิทย์ คำพลึก
คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมโคงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลเขาพระงาม
โดยท่านพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม
เรื่องวัดสิริจันทรนิมิตรฯ ท่านเจ้าคุณอุบาลี และ หลวงปู่มั่น
บรรยายโดยท่านเจ้าคุณพระศรีวรคุณ และอาจารย์ภูธร ภูมะธน
เวลา 13.00 น วันที่ 20 ธ.ค. 2562

   
  เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2563 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th