พิธีอัญเชิญโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านจอม ได้จัดพิธีอัญเชิญโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๓ โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๒ เป็นประธานในพิธี และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คุณครูทุกท่านอย่างดียิ่ง

   
  เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 | เปิด 321 | โดย โรงเรียนวัดบ้านจอม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th