ประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบทุนปัจจัยพ้ื้นฐานยากจนพิเศษ

วันที่ย  1ย  ตุลาคมย  2562ย  ย ประชุมผุู้ปกครองนักเรียนพร้อมกับมอบทุนปัจจัยพ้ื้นฐานเด็กยากจนกรณีพิเศษจำนวนย  4ย  คนย  คือ
ย 1. เด็กชายรติภัทรย  หงษามนุษย์ย  นักเรียนชั้น ป.4
ย 2. เด็กชายลิขิตย  ย พเนตรรัมย์ย  ย  ย  นักเรียนชั้น ป.5
ย 3. เด็กชายอภิชัยย  ชมภูศรีย  ย  ย  ย  ย  นักเรียนชั้น ป 5
ย 4. เด็กชายปรเมศ์ แก้วบัวสาย  ย  ย  ย นักเรียนชั้น ป.6ย 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
   
  เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 | เปิด 333 | โดย โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th