กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ได้กำหนดจัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โดยมีพระครูปริยัตญาณโสภณ, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับต่างๆ ด้วย

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
   
  เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th