ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567
ได้รับเกียรติจาก พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) (เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม รักษาการในตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองตายอด) พระปลัด ชายชวน กตธมฺโม (นงลักษณ์) เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ และกำนันสนาน ทับทิมใส กำนันตำบลวังไผ่ นายกชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองตายอด ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ สร้างศาลพระภูมิ ปรับปรุงหอพระและปรับปรุงอาคารประกอบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน ณ โรงยิมเกษตรเกษมสันต์ โรงเรียนบ้านหนองตายอด

   
  เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนองตายอด
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th