รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีกาญจน์ 2

โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และรักษาเกียรติต่อไป

   
  เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนองตายอด
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th