จิตอาสา

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอขอบคุณ พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) นายกชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ , ปลัดประเสริฐศักดิ์ จันทร ปลัดอำเภอห้วยกระเจา , คุณวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ พัฒนาการอำเภอห้วยกระเจา , ทหารจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการสถานศึกษา นำทีมโดย ผู้ใหญ่สมโชค สืบดา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตายอด ผู้ใหญ่ประวิทย์ ใคร่ครวญ ผู้ช่วยประสาน ด้วงปลี ผู้ช่วยขนิษฐา เชื้ออยู่ ผู้ช่วยสมพาน คำปาน เลขาฯสำเนียง สาสุข ส.อบต.เพ็ญเพชร สืบเนียม คุณพิชัย เอี่ยมโต ที่ได้อนุเคราะห์เข้ามาช่วยทาสีรั้วโรงเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ผู้อำนวยการ สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม Big Clearning Day เพื่อเตรียมการต้อนรับ นิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาของผู้เรียน และ การนิเทศติดตามการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567

   
  เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนองตายอด
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th