กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาคุณค่าความเป็นไทยผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบรรยายธรรม

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาคุณค่าความเป็นไทยผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบรรยายธรรม
วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ คุณครูรัตนากร กุลแก้ว พร้อมด้วย เด็กหญิงกฤติมา หนูเผือก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาคุณค่าความเป็นไทย ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบรรยายธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

   
  เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนมิตรภาพที่34
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th