กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "มาฆบูชา" พ.ศ.2567

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านดงโทน จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นำโดย างสายใจ เริ่มรักรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การดำเนินโครงการวัญสำคัญ ณ วัดอรญญิกาวาส บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

   
  เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านดงโทน
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th