หลวงตาบุญชื่น จาริกธุดงค์

คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน แม่ลาหลวง ร่วมต้อนรับ หลวงตาบุญชื่น ที่ท่านได้จาริกธุดงค์ ผ่านทาง ต.แม่ลาหลวง  เพื่อความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ซึ่งผู้ที่ได้พบเห็นพระธุดงค์ เพียงทำจิตให้เลื่อมใสยกมือพนมไหว้ บุญใหญ่ก็บังเกิดขึ้นแล้ว ท่านเดินผ่านแถวไหนความเป็นสิริมงคลได้บังเกิดขึ้น รวยบุญรวยบารมี มีชีวิตที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
 

   
  เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2566 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th