กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ จากเพื่อนสู่เพื่อน ประจำปีการศึกษา 2563

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ได้แบ่งปัน ข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เช่นโรงเรียนบ้านวังเบอะ โรงเรียนไผ่โทน ฯลฯ เพื่อนำไปปรุงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

   
  เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th