กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนและตอนบ่าย

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนและตอนบ่ายหลังจากพัก
รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว   ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกสมาธิในวัยเด็ก   เพราะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การฝึกสมาธิในวัยเด็ก   เป็นการฝึกเพื่อให้ได้สมาธิในระดับต้น  ถึงระดับกลาง ร่วมกับการมีสติสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) เพื่อให้เกิดความสนใจ ความจดจ่อ และความมุ่งมั่นให้อยู่กับเรื่องๆ เดียว ตามระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนและตอนบ่าย
   
  เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th