อบรมคุณธรรมจริยธรรม"นักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ"

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการพงษ์เทพ เจริญไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้ทำMOUของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10 ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่ว่าโรงเรียนจะต้องจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนนั้น โรงเรียนได้กำหนดการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม“นักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”เเละพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคณะกรรมการสภานักเรียนให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 3 วัน
รายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 287 คน
2. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 จำนวน 268 คน
3. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 – 6 จำนวน 172 คน
รวมทั้งสิ้น 727 คน
โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากวิปัสสนาจารย์จากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร
นำโดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
พระรณกร สิริพุทโธ
พระวสันต์ สุทธิมโน
พระธเนศ ฐานิโย

คณะคุณครูถ่ายภาพร่วมกัน
   
  เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2563 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th