กิจกรรมธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรชำนาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พร้อมด้วยนายสรศักดิ์  ชิตเชื้อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ณ ห้องประชุมสระแก้ว โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายธวัช  หงส์บิน  นายอำเภอพระแสง  เป็นประธานในการอบรมฯ
 

   
  เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2563 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th