ศึกษานิเทศก์จะหารหัสผ่านให้ โรงเรียนได้อย่างไร
วิธีการหา “รหัสโรงเรียน”และรับรองผล  ของศึกษานิเทศก์์ ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่
กรณีที่โรงเรียนสอบถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าเว็บวิถีพุทธ ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ เข้าเว็บวิถีพุทธตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตนมี
2. ดูรายชื่อโรงเรียนที่สอบถามรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ชื่อ รร.ที่รับผิดชอบ จะปรากฎข้อมูลโรงเรียน และมีรหัสโรงเรียน
3. แจ้งให้โรงเรียนทราบ เพื่อนำรหัสโรงเรียนไปกรอกในช่องที่กำหนดในเว็บหน้าแรก
4. กรณีที่มีชื่อโรงเรียนที่สอบถามรหัสผ่าน แต่ไม่มีปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวหรือปุ่มไอคอน Excel แสดงว่าโรงเรียนนั้นๆ ยังไม่เคยเข้าไปประเมินตนเองเลย ขอให้โรงเรียนส่งอีเมลหรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์
5. กรณีที่ไม่มีชื่อโรงเรียนในสังกัดปรากฎในระบบของศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ แสดงว่าโรงเรียนนั้นๆ อาจยังไม่เคยสมัครเข้าเว็บวิถีพุทธ (ขอให้สมัครครั้งแรกได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด) หรือสมัครแล้วแต่กรอกข้อมูลเขตพื้นที่ผิด ชื่อโรงเรียนก็จะไปปรากฏอยู่ในเขตอื่น ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือให้โรงเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
6.ขอให่ศึกษานิเทศรับรองผลของการประเมิน รร.โดยการเข้าไปที่ชื่อ รร.ที่รับผิดชอบเข้าไปที่อัตลักษ์ 29 ประการของ รร.นั้นๆ  แล้วไปที่ด้านอื่นๆจากนั้นที่ท้ายตารงจะมีการอนุมัติผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ กรุณารับรองแล้วลงความเห็นประกอบ เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล เมื่อกลับมาหน้าของ รร.ที่รับผิดชอบ จะปรากฎเครื่องหมายถูกสีแดง ในช่องที่สอง ของ รร.นั้นๆ ซึ่งแสดงว่าศึกษานืเทศได้รับรองผล ตรวจผลการประเมินของ รร.นั้นๆแล้ว
7. ขอให้ทางโรงเรียนจดจำชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านให้ดี และเขียนไว้ในที่ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้
ลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จะขอได้ที่ไหน
ขอได้ที่ ศึกษานิเทศ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
คลิกลิงค์ เพื่อค้นหา ศึกษานิเทศ ประจำเขตของท่าน
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th