กิจกรรมวันวิสาขบูขา

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดยนายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ ได้นำคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ สำนักสงฆ์บ้านปรุบุมะค่าสามัคคีธรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ฟังเทศก์ ฟังธรร นั่งสมาธิเจริญสติ เจริญปัญญา แผ่เมตตา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (144 kb)

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 620
โดย โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th