กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา (?พรรษา? แปลว่า ฤดูฝน?จำ? แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษาถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วัน แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่งๆหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา ก็นิยม ทำบุญ ตักบาตร ไปวัด ฟังธรรมเทศนาด้วย ถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา ดังนั้น ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน จึงต้องร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปัจจัยต่างๆ ตามหลักพุทธคณาจารย์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จึงร่วมใจกันจัดทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธ ศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (8.5 mb)

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2565 | อ่าน 637
โดย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th