กิจกรรมประจำวัน / ประจำสัปดาห์

1 กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมที่กระทำเพื่อรำลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( ก่อนเคารพธงชาติ) - กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง ( สมาธิ) - กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท - กิจกรรมน้องไว้พี่ (ในแถวหน้าเสาธง) - กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ เช่น เดินพร้อมท่องคติธรรมขณะเข้าห้องเรียน ฯลฯ 2 กิจกรรมทำความดีระหว่างวัน - กิจกรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้าโรงอาหาร - กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหาร - กิจกรรมรับประทานอาหารอย่างมีสติ เช่น มีกติกาว่าไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ - กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร - กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 นาที ก่อนเรียน (อาจให้นักเรียนทำพร้อมกันหน้าห้องเรียน) ฯลฯ 3 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน - กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ - กิจกรรมรำลึกพระคุณของผู้มีพระคุณ - กิจกรรมท่องอาขยานสร้างสมาธิ ฯลฯ 4 กิจกรรมประจำสัปดาห์ - กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจำสัปดาห์ - กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ (อาจทำในวันพระหรือวันที่โรงเรียนกำหนด)

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (128 kb)

เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 | อ่าน 596
โดย โรงเรียนบ้านดูนเลา

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th