จัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับนักเรียนในคาบเรียนที่ 9

นางจีระพา คำเสนาะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 จัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับนักเรียนในคาบเรียนที่ 9 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.10-16.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีหัวข้อเรื่องที่ดำเนินการอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ตรวจเครื่องแต่งกายและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียน ทรงผม/เล็บมือ นักเรียน มารยาทในการเป็นนักเรียนที่ดี การสวดมนต์ไหว้พระที่ถูกต้อง

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (128 kb)

เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2563 | อ่าน 143
โดย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th