โครงการ บารมีดีที่ตน บารมีธรรมนำภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

โครงการ บารมีดีที่ตน มอบ หนังสือชุดนิทานชาดก ๑๐ บารมี ให้กับ ๑,๒๐๐ โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๔ ชุด มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวความดีงาม หรือบารมีในพระอดีตชาติต่างๆ ที่เป็นชาดกของพระพุทธเจ้า สู่การปลุกฝังพื้นฐานความคิดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นหลานที่เติบโตขึ้นสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีและศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและประกอบด้วยพุทธิปัญญา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (92 kb)

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 85
โดย โรงเรียนบ้านลำภู

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th