โครงงานคุณธรรม ลำภู Generation ใหม่ ยิ้มง่าย ไหว้สวย

ในปัจจุบันปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ โดยขาดมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะการทักทายโดยการยิ้ม การไหว้ ถือเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทยที่ต่างชาติต่างชื่นชมดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการทักทาย การยิ้ม การไหว้ ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความปรองดองในสังคม และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของไทย คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ จัดทำโครงงาน ?ลำภู Generation ใหม่ ยิ้มง่าย ไหว้สวย?

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (1.11 mb)

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 8
โดย โรงเรียนบ้านลำภู

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th