ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมประจำปี ของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นคนที่ดีมีคุณธรรม สังคมต้องการ ๓. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ๔. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวม ๕. เพื่อลดปัญหาด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (92 kb)

เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2561 | อ่าน 167
โดย โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th