โครงการกิจกรรมยามเช้าและพุธหรรษา

การจัดกิจกรรมยามเช้าและพุธหรรษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กในเรื่องการพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด้านกิจกรรมยามเช้าทุกวันพุธ โดยเด็กทั้ง 3 ระดับจะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วมีความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส และทุกวันในยามเช้าจะมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเสนอโดยการเปิดเพลงวิถีพุทธ เพลงชาติไทย สวดมนต์แปล เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง สมาทานศีล 5 นั่งสมาธิพร้อมเปิดเพลง ค่าน้ำนมไม่มีดนตรี สวดบทแผ่เมตตา กิจกรรมที่จัดให้เด็กเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำสู่การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เด็กสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (1.64 mb)

เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2561 | อ่าน 198
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th