คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
นักเรียนรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเอง อิงเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู(โครงการมัคคุเทศก์น้อย) ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
โครงการ บารมีดีที่ตน บารมีธรรมนำภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
นักเรียนดี มีวินัย เข้าวัดฟังธรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
โครงการอบรมธรรมนักเรียน ปี 2563 ไม่ระบุ 08/06/2563 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 09/06/2563 โรงเรียนบ้านกุงขาม
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบลงมือกระทำ(active learning) ไม่ระบุ 10/06/2563 โรงเรียนบ้านกุงขาม
โรงเรียนสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
ลานธรรม ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมทานอาหารไม่หก ไม่เหลือ ไม่ดัง ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมวันสำคัญ ตักบาตร ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
แผนการสอน เรื่อง ศิษย์พระดาบส ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
พระสอนศีลธรรม โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
รายงานกิจกรรม สถานศึกษาวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
แผนการสอน เรื่อง ศิษย์พระดาบส ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
เอกสารหมายเลข 3 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 5 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 2 ไม่ระบุ 15/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 1 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
ข้อมูลการทำประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
เอกสารที่ 3 ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
ใบสมัคร ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 2 รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 4 ใบสมัคร ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 5 ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
การสอบธรรมศึกษาปี 2562 ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การสอบธรรมศึกษาปี 2562 ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี 2563 ไม่ระบุ 10/07/2563 โรงเรียนบ้านหนองแตง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 2563 ไม่ระบุ 14/07/2563 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมบุยกองข้าว ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมฝากเงินธนาคารโรงเรียน ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 05/08/2563 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน

ทั้งหมด 2,048 รายการ 21 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th