คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
นักเรียนรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเอง อิงเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู(โครงการมัคคุเทศก์น้อย) ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
โครงการ บารมีดีที่ตน บารมีธรรมนำภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
นักเรียนดี มีวินัย เข้าวัดฟังธรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/05/2563 โรงเรียนบ้านลำภู
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
โครงการอบรมธรรมนักเรียน ปี 2563 ไม่ระบุ 08/06/2563 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 09/06/2563 โรงเรียนบ้านกุงขาม
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบลงมือกระทำ(active learning) ไม่ระบุ 10/06/2563 โรงเรียนบ้านกุงขาม
โรงเรียนสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
ลานธรรม ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมทานอาหารไม่หก ไม่เหลือ ไม่ดัง ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
กิจกรรมวันสำคัญ ตักบาตร ไม่ระบุ 12/06/2563 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
แผนการสอน เรื่อง ศิษย์พระดาบส ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
พระสอนศีลธรรม โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
รายงานกิจกรรม สถานศึกษาวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
แผนการสอน เรื่อง ศิษย์พระดาบส ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
เอกสารหมายเลข 3 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 5 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 2 ไม่ระบุ 15/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
เอกสารหมายเลข 1 ไม่ระบุ 14/06/2563 โรงเรียนบ้านนาคลอง
ข้อมูลการทำประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
เอกสารที่ 3 ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
ใบสมัคร ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 19/06/2563 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 2 รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 4 ใบสมัคร ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
เอกสารหมายเลข 5 ข้อมูลพระสอนศีลธรรม ไม่ระบุ 23/06/2563 โรงเรียนบ้านแซะ
การสอบธรรมศึกษาปี 2562 ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การสอบธรรมศึกษาปี 2562 ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การนั่งสมาธิตอนเช้า ไม่ระบุ 30/06/2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี 2563 ไม่ระบุ 10/07/2563 โรงเรียนบ้านหนองแตง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 2563 ไม่ระบุ 14/07/2563 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมบุยกองข้าว ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมฝากเงินธนาคารโรงเรียน ไม่ระบุ 03/08/2563 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 05/08/2563 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 07/08/2563 โรงเรียนวัดบุพพาราม
กิจกรรมวันไหว้ครู ไม่ระบุ 07/08/2563 โรงเรียนวัดบุพพาราม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ ไม่ระบุ 07/08/2563 โรงเรียนวัดบุพพาราม
ประเมิน29ประการ ไม่ระบุ 07/08/2563 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
เข้าพรรษา ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
วันแม่ ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
วิสาขบูชา ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
วันไหว้ครู ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ประเมินตนเอง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบึงไฮ ไม่ระบุ 08/08/2563 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
ทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง)
กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแสนสุข 6 ก.ค. 2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
การอบรมโครงการพัฒนาจริยคุณ ขยายผลวิทยากรแกนนำ ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พ.ค. 2562 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา15ก.ค.62 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
จัดสอบธรรมศึกษา 25 ธ.ค.2562 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เวียนเทียนวันมฆบูชา ปี2562 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โครงงานคุณธรรม 30 ต.ค.2562 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
จัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับนักเรียนในคาบเรียนที่ 9 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โครงการ ?ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5? ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
วันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
บุญผะเหวด แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 30 ม.ค.2561 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เปิดโรงบุญมังสวิรัติ 6 ธันวาคม 2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสุจริต 2-3 พ.ย.2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ร่วมทำบุญกฐิน มณฑลทหารบกที่ 22 วันที่ 1 พ.ย.2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
จัดกิจกรรมออมเงินให้ครูและนักเรียน 31 ต.ค. 2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
มอบป้าย Clean Food Good Test วันที่ 30 ต.ค.2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ค่ายธรรมาภิบาล ครั้งที่ 12 วันที่ 10-12 ก.ค. 2560 ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เดินรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (9กรกฎาคม2560) ไม่ระบุ 09/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
กิจกรรมในวันพระ ไม่ระบุ 10/08/2563 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
สถานที่ ร่มรื่น ไม่ระบุ 10/08/2563 โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา
มีพระพุทธรูปที่บริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 10/08/2563 โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา
อบรมคุณธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 10/08/2563 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 11/08/2563 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ฝึกสมาธิและอบรมธรรมะ ไม่ระบุ 11/08/2563 บ้านขามโพนทัน
สวดมนต์สรรเสริญหลวงปู่มั่น 150ปี ชาตกาล31ม.ค.63 ไม่ระบุ 12/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ภาพกิจกรรมไหว้สวยพร้อมด้วยรอยยิ้ม ไม่ระบุ 13/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ส่งแบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนท่าหินโงม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนสี่แยกบางเตย (แก่นจำเนียรอนุสรณ์)
ธรรมมะก้าวหน้า ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
แบบประเมินอัตลักษณื 29 ประการ ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
ค่ายคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต 1-2 มิ.ย.62 ไม่ระบุ 14/08/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ระบุ 17/08/2563 โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ต้นไม้พูดได้ ไม่ระบุ 19/08/2563 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
แบบประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน เริ่ม 1 ส.ค.-15 ก.ย. 2563 ไม่ระบุ 19/08/2563 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 19/08/2563 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
สวดมนต์เย็นวันศุกร์ ไม่ระบุ 19/08/2563 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ประเมินตนเองระดับโรงเรียน ไม่ระบุ 19/08/2563 โรงเรียนบ้านยางใหญ่

ทั้งหมด 2,263 รายการ 21 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th