คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ไม่ระบุ 23/05/2562 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ไม่ระบุ 23/05/2562 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ไม่ระบุ 23/05/2562 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2
สวดมนต์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 25/05/2562 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
ฝึกสมาธิ ไม่ระบุ 25/05/2562 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ตอนเช้า-เย็น ไม่ระบุ 25/05/2562 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 26/05/2562 โรงเรียนบ้านประตง
รร.วิถีพุทธและเข้าประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 28/05/2562 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
รายงาน29ประการ ไม่ระบุ 28/05/2562 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ข้อมูลประเมิน29ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 29/05/2562 โรงเรียนคลองบางปิ้ง
กิจกรรมวิสาขบูชา ไม่ระบุ 29/05/2562 โรงเรียนวัดเจ้ามูล
กิจกรรมสอนธรรมะ ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 30/05/2562 โรงเรียนวัดบางนาง
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 30/05/2562 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ถวายเทียน ไม่ระบุ 31/05/2562 โรงเรียนบ้านหนองไห
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 01/06/2562 โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ
บวชสามเณรภาพฤดูร้อนประจำปี2562 ไม่ระบุ 03/06/2562 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
กีฬาสีพุทธยาคมเกมส์62 ไม่ระบุ 03/06/2562 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
สวดมนต์ ไม่ระบุ 04/06/2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ภาพกิจกรรม ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 04/06/2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 04/06/2562 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 04/06/2562 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 04/06/2562 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 05/06/2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
กิจกรรมทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนบ้านวังตะโก
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนบ้านวังตะโก
กิจกรรมฝึกสมาธิน้องอนุบาล ไม่ระบุ 05/06/2562 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนวัดเนินยาง
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนวัดเนินยาง
เอกสารโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนวัดวังจิก
สรุป ไม่ระบุ 05/06/2562 โรงเรียนบ้านหัวพี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 06/06/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
วันมาฆบูชา ไม่ระบุ 06/06/2562 โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ ไม่ระบุ 06/06/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัว
วันมาฆบูชา ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ค่ายวิธีพุทธ ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของ ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
ข้อมูลประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา2562 ไม่ระบุ 07/06/2562 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
รูปภาพประกอบโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดอู่ข้าว2562 ไม่ระบุ 07/06/2562
กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % (พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน) ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายทั้งนักเรียนและครู ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รักษาศีล 5 ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ประหยัดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่ดุด่านักเรียน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 08/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 09/06/2562 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
การประเมินตนเอง 29 ประการ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนบ้านนาสีนวล
การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โรงเรียน ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
การสวดมนต์และอบรมประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนบ้านหนองแสง ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ตารางการสรุปผลการประเมินในแต่ละปีคะ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
จิตอาสาทำความสะอาดวัดบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 10/06/2562 โรงเรียนบ้านน้ำคำ
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 11/06/2562 โรงเรียนบ้านห้วยตอ
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 11/06/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ระบุ 11/06/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
จิตอาสา ไม่ระบุ 11/06/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
แบบรายงานผล 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 11/06/2562 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
ทำบุญตักบาตรที่โรงเรียน ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนบ้านนาโนน
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/06/2562
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนบ้านเขตเมือง
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่าง ๆ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ข้อมูลการทำประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 12/06/2562 โรงเรียนบ้านคลองปราบ

ทั้งหมด 2,042 รายการ 17 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th