ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านจ้อง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
2   ชุนชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
3   โรงเรียนบ้านสิบสอง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
4   สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 8 สิงหาคม 2562 10:39:48
5   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17
6   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 กรกฎาคม 2562 11:19:46
7   โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 กรกฎาคม 2562 15:39:55
8   ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญช
น่าน
สพป.น่าน เขต2 3 กรกฎาคม 2562 09:19:34
9   โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตร
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 มิถุนายน 2562 10:37:11
10   บ้านห้วยหมอเฒ่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 17 มิถุนายน 2562 11:26:01
11   บ้านม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
12   ด่านแม่คำมัน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
13   บ้านห้วยปมฝาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
14   โรงเรียนบ้านห้วยแหน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
15   โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
16   อนุบาลวังดิน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
17   โรงเรียนวรนคร
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
18   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
19   โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 5 มิถุนายน 2562 15:07:53
20   โรงเรียนบ้านน้ำมิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 31 พฤษภาคม 2562 13:46:47
21   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2562 10:10:35
22   โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 28 พฤษภาคม 2562 20:04:45
23   โรงเรียนบ้านสันติสุข
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 28 พฤษภาคม 2562 14:16:00
24   โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์ส
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:11:52
25   โรงเรียนบ้านปาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 23 พฤษภาคม 2562 15:21:24
26   แม่อ้อนอก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
27   บ้านเเม่เกาะ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
28   ชุมชนบ้านป่าไผ่
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
29   ราชานุบาล
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
30   วัดป่าแดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
31   โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
32   โรงเรียนสองแคววิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 3 กันยายน 2561 09:23:33
33   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
34   บ้านสันมะนะ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
35   โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุท
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
36   โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชาน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
37   โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
38   โรงเรียนวัดห้วยทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
39   โรงเรียนทาเหนือวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
40   โรงเรียนบ้านออนหลวย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
41   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 17:25:19
42   โรงเรียนวัดดอนจั่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 15:49:38
43   โรงเรียนวัดล้านตอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 11:03:14
44   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.เขต 39 พิษณุโลก 9 มิถุนายน 2561 16:59:23
45   โรงเรียนบ้านปันง้าว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23
46   โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 2 มิถุนายน 2561 15:39:36
47   โรงเรียนบ้านสันนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
48   โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
49   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
50   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58


ทั้งหมด 2,356 รายการ 1 / 48
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th