ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2562 11:58:57
2   โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
3   วัดบัวหลวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
4   ลิ้นจี่อุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
5   โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 7 สิงหาคม 2562 09:15:08
6   บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 สิงหาคม 2562 11:35:04
7   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2562 10:02:42
8   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 กรกฎาคม 2562 10:28:45
9   คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2562 15:14:33
10   โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
11   มหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
12   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 17:53:39
13   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 16:11:21
14   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 15:46:18
15   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
16   โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต7 11 มิถุนายน 2562 13:58:06
17   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
18   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
19   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 17:07:13
20   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
21   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 มิถุนายน 2562 18:54:42
22   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
23   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 6 มิถุนายน 2562 10:30:43
24   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
25   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
26   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
27   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
28   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
29   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
30   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
31   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
32   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
33   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
34   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
35   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
36   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
37   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 13:24:17
38   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 09:27:51
39   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
40   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
41   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2561 17:47:06
42   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
43   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
44   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
45   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
46   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
47   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิท
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
48   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
49   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
50   โรงเรียน​วัด​เม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26


ทั้งหมด 513 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th