วีดีโอโรงเรียน
 
บัวหวั่นสร้างอาชีพสู่รายได้
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdESB8j6aWdA%3Ffbclid%3DIwAR3g3GPiZCUih_JNFy4r-ABmuT4caruFZPyc-Al-b1EVjzMnacaXWztvUmE&h=AT1T-Uw0w59GIKTeGy4ytevgsVcc8Jo2ugsC2INKI5Nke8nNNBBCW_0RdyubTOUEfn8NX2Rk5uTNKlJD3WuVIR6Y8vlr5UC3CqCxPwf75gR2wQwe9c60OBMEJo7yTgXAVC9t&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JFmEiaBqD94P15uT_bFDYp2i1bjl1TT1pCZ8wYfTMiULCX8mZ74P3r2K8g20zfgS0sVByHbemSgPpuKDB6BokShYZO_NmLY7fnhAxWF8IjgIhLfq4Gxg64rBMtfqpIAuuKUTxVyeCuEjjBDdy64ffBPJ24Q
เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2566 | อ่าน 196
โดย โรงเรียนวัดบัวหวั่น

โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู19)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖

(เปิดดู44)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"

(เปิดดู48)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู40)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย

(เปิดดู51)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง

(เปิดดู50)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"

(เปิดดู86)

แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น

(เปิดดู47)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

(เปิดดู60)

เข้ารวมแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ 2 ดาว

(เปิดดู48)

วีดีโอกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก วัดบัวทอง

(เปิดดู49)

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

(เปิดดู49)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันแม่แห่งชาติ ปี 2566"

(เปิดดู41)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn

(เปิดดู52)

10 บาท อลเวง

(เปิดดู49)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(เปิดดู45)

ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนงานมัชฌิมนิเทศโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ฯ ปี 2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564

(เปิดดู52)

ความดีที่อยากทำ"โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"

(เปิดดู48)

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้SMSmodel

(เปิดดู53)

"สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วย 7 กิจวัตรความดี"

(เปิดดู52)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th