วีดีโอโรงเรียน
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=100015096700949&attachment_id=193967465013540&message_id=mid.%24cAAAABT_gzjR2nDO0XlwaujdwXwcM
เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 209
โดย โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก

(เปิดดู15)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"

(เปิดดู18)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน

(เปิดดู17)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู19)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์

(เปิดดู22)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู29)

ภาพยนตร์ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยสภานักเรียน

(เปิดดู53)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชีวิตกับเครื่องบินกระดาษ

(เปิดดู48)

ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต

(เปิดดู47)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง รักและเข้าใจ

(เปิดดู34)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง I JUST KNOW THAT

(เปิดดู37)

จิตอาสากลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา

(เปิดดู52)

กิจกรรมสวดมนต์

(เปิดดู47)

กิจกรรมสวมมนต์ธัมจักรกัปวัตนสูตร

(เปิดดู44)

รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ นางสาวสุนทรี สมคำ

(เปิดดู131)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน

(เปิดดู156)

กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย ม.2

(เปิดดู173)

สวดมนต์แปล ม. 4

(เปิดดู180)

กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์

(เปิดดู182)

สวดมนต์เจริญภาวนา

(เปิดดู226)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th