สื่อดีวิถีพุทธ

 

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2366)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2187)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2323)

การ์ตูน พุทธโอวาท ก่อน ปรินิพาน ช่วงสำคัญที่สุด
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2371)

ธรรมมะคีตะ เสียงปลุก ๕
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2438)

เสียงธรรม โดย ชาตวโรภิกขุ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู3269)

ธรรมะคีตะ เสียงปลุก ๏ The Sounds Of Awakened
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2193)

ธรรมะ - เสียงปลุก 1-3
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2114)

สักวัน มันก็ผ่านไป
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2132)

ชัยชนะ เพลงสุดยอดพลังใจ
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2234)

ถนนสายแสงตะวัน เบิร์ด เติมกำลังใจ
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2155)

ถนนสายแสงตะวัน
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2144)

เธอผู้ไม่แพ้ - โบสุนิตา
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2274)

นิทานเรื่องสัญญาของแม่ [Byปลื้ม]
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2080)

เพลง อำลา
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2038)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2471)

วันครู โฆษณา7-ELEVEN - Teacher Day
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู3106)

เพลงพระคุณที่สาม.flv
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2227)

เพลงพระคุณที่สาม
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2198)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2220)

เพลง ครูของครู
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2290)

คนชื่อครู-สุนารี
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2109)

คนชื่อครู
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2014)

คนเก่งคนดี - ละครทางช้างเผือก
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2148)

เพลงมากกว่าที่เห็นและเป็นอยู่
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู3158)

MV เพลงรางวัลของครู
(13 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2256)

โรงเรียนของหนู
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2064)

เก็บตะวัน- อิทธิ พลางกูร
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2135)

พ่อ...คอมพิวเตอร์
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2070)

คลิปซึ้งๆ ดูกี่ทีก็น้ำตาไหล
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2115)

ช่วงที่ดีที่สุด [BitterSweet BoydPod The Short Film]
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2038)

ด.เด็ก ช ช้าง...
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2164)

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2125)

Life with Ajahn Chah (2 of 2) by Ajahn Nyanadhammo
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2060)

Life with Ajahn Chah 1 by Ajahn Nyanadhammo
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2182)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(12 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2164)

ใครหนอ
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2377)

เรียงความเรื่องแม่
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2503)

โพธิสัตว์น้อยชวนเลิกเหล้า 1/4
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2252)

โพธิสัตว์น้อยชวนครอบครัวเลิกเหล้า
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2291)

On Air โพธิสัตว์น้อย
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2183)

TPBS : ความจริงของ "พระธุดงค์ธรรมกาย"
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2323)

หลวงพ่อจำเนียร เล่าเรื่องธรรมกาย
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2401)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย
(1 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2368)

UN Day of Vesak Conference 2012
(4 มิถุนายน 2555)

(เปิดดู2484)

UN Day of Vesak Conference 2012
(4 มิถุนายน 2555)

(เปิดดู2397)

จาตุรงคสันนิบาต
(22 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2564)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต-บทสรุปวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู3384)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต วิถีพุทธมัธยมศึกษา2
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2687)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต วิถีพุทธมัธยมศึกษา1 2
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2589)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต วิถีพุทธมัธยมศึกษา1 1
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2763)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต วิถีพุทธประถมศึกษา2
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2698)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต วิถีพุทธปฐมวัย
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู3077)

จากวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต-เกริ่นนำ
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2558)

ค้นหาความสงบ2 - หลวงพ่อชา
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2621)

ค้นหาความสงบ 1
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2547)

ใช้ปัญญาให้เป็น - หลวงปู่ชา สุภัทโท
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2680)

กุญแจภาวนา การศึกษาเพื่อชีวิต - หลวงปู่ชา สุภัทโท
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2609)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2446)

การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ๑
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2495)

เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2627)

ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง - ปัญญานันทภิกขุ
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2499)

สาเหตุแห่งทุกข์ ปัญญานันทภิกขุ
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2220)

จิตว่าง พุทธทาสภิกขุ
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2491)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(5 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2214)

น้องพอฟ้า เชิญชวนปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
(4 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2538)

หมิว ลลิตา เชิญชวนปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
(4 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2286)

อ๊อฟ ศุภณัฐ เชิญชวนปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
(4 กุมภาพันธ์ 2555)

(เปิดดู2399)

แนะนำภาพรวมเว็บ และ Link ต่าง ๆ ในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 มกราคม 2555)

(เปิดดู3194)

แนะนำใช้งานเว็บไซต์สำหรับศึกษานิเทศก์และ จนท.เขตพื้นที่การศึกษา
(17 มกราคม 2555)

(เปิดดู3609)

ความรักคืออะไรกันแน่
(9 มกราคม 2555)

(เปิดดู2641)

วีดีโอแนะนำ การลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู13448)

วีดีโอแนะนำการกรอกข้อมูล 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู12290)

รายการ we are PRO
(18 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2383)

MV ร่วมด้วยช่วยกัน สรุป ค่ายพัฒนาโครงงาน อิสาณตอนล่าง
(18 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2505)

กิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงาน ครั้งที่ ๖ อิาสานตอนล่าง
(18 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2590)

น้ำมาเกิดน้ำมือ มจร
(12 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2405)

เริ่มด้วยช่วยกัน...ทำดีเพื่อแผ่นดิน
(12 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2268)

โรงเรียนนอกกะลา 2/2
(6 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2359)

โรงเรียนนอกกะลา1/2
(6 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2577)

บทเพลง "ตามรอยพระราชา" / เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์
(6 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2477)

Scoop มหาจุฬา MPEG1 VCD PAL
(2 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2390)

น้ำท่วมมจร.รอยเตอร์รายงานข่าว
(2 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2481)

รายการฝ่าวิกฤติน้ำท่วม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2482)

ชุมชนคนสู้น้ำ มจร.วังน้อย 11/11/11 TPBS
(2 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2465)

โรงเรียนแม่จ้อง
(1 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2842)

บทสวดมนต์สำหรับคนหูหนวก
(1 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2813)

โรงเรียนที่นักเรียนไม่นำเงินมาโรงเรียน
(1 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2391)

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างไร โดย อ.ชยสาโร
(1 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2900)

บทสรุป ๒๙ ประการวิถีพุทธ
(1 ธันวาคม 2554)

(เปิดดู2392)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(27 พฤศจิกายน 2554)

(เปิดดู2657)

โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
(27 พฤศจิกายน 2554)

(เปิดดู2419)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(27 พฤศจิกายน 2554)

(เปิดดู2214)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(27 พฤศจิกายน 2554)

(เปิดดู2190)
ทั้งหมด 194 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th